Preskočiť na obsah

OZNAM – termíny podania priznaní a žiadostí!

Zverejnené 15.1.2024.

Kategória

Obecný úrad oznamuje občanom, že :

Posledný deň na podanie daňového priznania Dani z nehnuteľnosti a Dani za psa pre zdaňovacie obdobie roka 2024 je 31. január 2024.

Zároveň upozorňujeme, že žiadosti o úľavu na komunálny odpad za rok 2023 je potrebné podať do 31. januára 2024. Žiadostiam podaných po tomto termíne  nebude vyhovené.

Súčasne posledný deň na vypísanie formulára na vydanie parkovacieho preukazu pre obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 je 19. január 2024. (Zbieranie formulárov ukončené 19.1.2024)