Preskočiť na obsah

Upravené sprístupnenie ihriska pri ZŠ Kanianka

Zverejnené 10.7.2024.

UPOZORNENIE

Z dôvodu neslušného a hlučného správania vo večerných hodinách na ihrisku s umelou trávou v areály ZŠ Kanianka sme nútení upraviť sprístupnenie areálu školy.

Počas prázdninových dní bude areál otvorený od 08:00 hod. do 20:00 hod.

Návštevníci zodpovedajú za poriadok v areáli školy!

PO SKONČENÍ ŠPORTOVEJ ČINNOSTI ZATVÁRAJTE DVERE NA IHRISKU S UMELOU TRÁVOU!

Pravidlá správania na školskom ihrisku

Školské ihrisko je miestom prístupným deťom a žiakom školy. Je určené na oddych, rozvoj duševnej a fyzickej aktivity za  týchto podmienok : 

Na školskom ihrisku sa nepovoľuje:

 • vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú ostatných návštevníkov školského ihriska, resp. narúšajú komfort obyvateľov okolitých domov, najmä hulákaním, búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby;
 • používať vulgarizmy, oplzlé slová a nadávky;
 • podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky;
 • fajčiť a propagovať tabakové výrobky;
 • prespávať;
 • používať zábavnú pyrotechniku;
 • zakladať oheň;
 • jazdiť na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach, skateboardoch a pod.;
 • poškodzovať ochranné siete na ihrisku s umelou trávou, prístrešky, zariadenia určené na sedenie a ploty;
 • poškodzovať oznamovacie a informačné tabule;
 • znečisťovať areál;
 • po skončení športovej činnosti ZATVÁRAJTE DVERE NA IHRISKU S UMELOU TRÁVOU!

V školskom areáli je zakázané:

 • zdržovať sa v areáli detského školského ihriska pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;
 • vnášať do areálu školy strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví;
 • vodiť a vpúšťať do areálu školy psy, mačky a iné zvieratá.