Preskočiť na obsah

Žiadosť o voľbu poštou zo zahraničia najneskôr do 9. augusta

Zverejnené 19.7.2023.

Kategória

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou elektronicky alebo v listinnej podobe.

Viac informácii na linku nižšie.

https://www.minv.sk/?nr23-posta