Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 k 1-2011 O výške príspevku zákonného zástupcu na čiastonú úhradu nákladov za pobyt