Preskočiť na obsah

Dodatok č. 3 k VZN 12011 O výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt