Preskočiť na obsah

Návrh VZN 1/2023 o zrušení VZN č. 5/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce