Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice v obci Kanianka – výmena výplní otvorov – okná – ukončené

Zverejnené
24. apríla 2018
Kategória

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „ Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice v obci Kanianka –  výmena výplní  otvorov – Okná“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  19.603,06 € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Prílohy