Preskočiť na obsah

VZN 11/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre kalendárny rok 2024