Preskočiť na obsah

VZN 2-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka