Preskočiť na obsah

VZN 2-2017, ktorým sa mení VZN o čistote obce a verejnom poriadku