Preskočiť na obsah

VZN 6-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kanianka č. 1-2010 o hospodárení s majetkom obce Kanianka