Preskočiť na obsah

VZN 6-2019 O výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka