Preskočiť na obsah

VZN 9-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady