Preskočiť na obsah

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže parcela CKN k.ú. Kanianka, č. 2033301